ماه: شهریور 1399

اینتل Evo

اینتل باز هم پروژه‌ای جدید با تمرکز بر ترکیب طراحی پردازنده‌ها و محصولات نهایی در نظر دارد که به‌نام Evo…