ماه: فروردین 1401

محرومیت 10 ساله ویل اسمیت

طبق گزارش ورایتی، هیئت مدیره آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اعلام کرد تصمیم به محرومیت 10 ساله ویل اسمیت از  تمام رویدادهای…