با سلام
من يك روتر ميكروتيك دارم .به ترتيب به اينترفيس 1 از طريق مودم اينترنت وصل شده است و به اينترفيس 2 هم از طريق مودم يك خط [اينترانت] وصل شده است. از طريق تفكيك آي پي هاي شبكه به دو دسته (آدرس ليست )به عنوان مثال از 192.168.1.1 تا 192.168.1.50 و نوشتن منگل اين رنج به اينترفيس 1 و اينترنت دسترسي دارند و رنج بعدي به عنوان مثال 192.168.1.51 تا 192.168.1.100 هم از طريق اينترفيس 2 و نوشتن منگل به [اينترانت] دسترسي دارند. مشكل اينجاست كه برخي سايت ها بر روي [اينترانت] قابل دسترسي نيستند و حتما بايد از اينترنت استفاده شود. سوال من اين است كه چگونه مي توان ليستي از سايت ها يا آي پي سايت ها داشت و درصورتي كه كاربران رنج دوم كه به [اينترانت] دسترسي دارند در صورت درخواست آن سايت ها درخواست آنها به اينترفيس اينترنت ارسال شود و بتوانند آن سايت را ببينند. به عنوان مثال چگونه مي توان سايت هاي گوگل و ياهو را براي كاربران [اينترانت] باز كرد به صورتي كه فقط سايت هاي داخلي و اين دو سايت را ببينند.