نغمه‌های خسرو آواز ایران تا ابد در یادمان خواهد ماند. متاسفانه خسرو آواز ایران، هنرمند محبوب و مردمی، محمدرضا شجریان دارفانی را وداع گفت. تیم نت ویز درگذشت