بررسی پیش‌بینی تحلیلگران زبده‌ی بازار نشان می‌دهد که هیچ‌یک از آن‌ها پیش‌بینی نمی‌کردند ارزش سهام اپل در سال ۲۰۲۰ تا این حد بالا باشد. بیشترین عددِ پیش‌بینی‌شده، ۲۷۰