رئیس‌جمهور وعده داد که طرح برق مجانی برای شهروندان ایرانی با عنوان «برق امید» در دولت دوازدهم عملی خواهد شد. پس از اعلام این وعده ی رئیس جمهور