اینتل باز هم پروژه‌ای جدید با تمرکز بر ترکیب طراحی پردازنده‌ها و محصولات نهایی در نظر دارد که به‌نام Evo اجرا خواهد شد. اینتل در هنگام رونمایی پردازنده‌های