طبق بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد سامانه سجام تبدیل به بستری برای سرقا اطلاعات شده است. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار وحید مجید اعلام