بنا به اعلام کانون صرافان، به‌علت صادرنشدن هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت صرافان حوزه‌ی استخراج رمزارز، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است. این در حالی است